Publicatie autotran­splantatie Proclin Rotterdam

Geachte collega,

Met gepaste trots doen wij u hierbij deel één van de eerste twee publicaties toekomen over autotransplantaten vanuit Proclin Rotterdam. Sinds 2004 hebben wij op basis van uw verwijzingen de kans gekregen om dit biologische concept van Prof. dr. Jens Andreasen verder te ontwikkelen en zijn we er in geslaagd tot een zeer voorspelbaar resultaat te komen. In dit eerste deel worden de transplantaties naar de zijdelingse delen beschreven, waarbij na 10 jaar zeer hoge succespercentages worden bereikt voor elementen met een open apex én voor volledig afgevormde elementen.  Bij patiënten bóven de 18 jaar zijn de succespercentages zelfs hoger dan bij implantaatgedragen kronen. Kortom: wanneer er premolaren beschikbaar zijn voor transplantatie zullen deze de voorkeur hebben ten opzichte van implantaten. Wél is dan een interdisciplinaire aanpak, zoals beschreven in deze publicatie een voorwaarde voor de door ons behaalde resultaten.

Wij danken u voor het vertrouwen en hopen dat u met deze informatie uw patiënt nóg beter ten dienste kunt zijn.

Met collegiale groet,
Namens het team van Proclin Rotterdam

Dick Barendregt