Inleiding

Deze cursus gaat over de toepassing van gegoten restauraties waarbij pijlers partieel worden beslepen, omdat deze oplossing nauwelijks meer op de tandheelkundige opleidingen aan de orde komt, terwijl veel patiënten er baat bij zouden hebben. Implantaten kunnen immers niet altijd worden toegepast, bijvoorbeeld omdat er te weinig bot is of omdat de gezondheid van de patiënt dat niet toestaat. Onze patiënten behouden steeds langer hun eigen dentitie en willen ook niet altijd een uitneembare voorziening. De partiële beslijping biedt veel mogelijkheden en zeker wanneer deze adhesief worden gecementeerd. Deze voorzieningen heten: Resin Bonded Fixed Partial Dentures (RBFPD’s) en deze hebben een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt tussen 1980 en 2020 die ik graag onder uw aandacht wil brengen. Deze manier van werken is gebaseerd op een modern concept om harde tandweefsels te sparen. Dat is optimaal invasief waarbij het doel is de vitaliteit van de pulpa te beschermen. De cursus is bedoeld voor tandartsen van alle leeftijden die een warm hart hebben voor de Restauratieve Tandheelkunde en de tandheelkundige zorg voor de oudere patiënt. De leerstof maakt deel uit van de opleiding tot Restauratief Tandarts van de NVvRT en de module FIXED van de NVvRT Academy die ik verzorg. Door mijn jarenlange ervaring heb ik veel patiënten langdurig kunnen vervolgen en deze worden in deze presentatie ook getoond.

Leerdoelen

  • bij patiënten met een onvolledige tandboog indirecte restauraties kunnen  ontwerpen op incisieven, cuspidaten en (pre)molaren;
  • keuzes kunnen verantwoorden met relevante klinische en onderzoeksdata;
  • kennis hebben van de factoren die de levensduur van deze restauraties bepalen;
  • kennis hebben van de toepassingsmogelijkheden en beperkingen van partiële beslijpingen.

Cursusin­formatie

Deze cursus bestaat uit een tweetal modules, die afzonderlijk van elkaar bestudeerd kunnen worden. Aan het einde van de tweede module treft u een aantal toetsvragen aan waarmee u kunt controleren of de stof voldoende begrepen is. De totale studietijd voor deze cursus bedraagt ongeveer anderhalf uur.

Schrijf u in voor de cursus via: https://tandarts.education/cursussen/resin-bonded-fixed-partial-dentures-rbfpds/