Oligodontie

Oligodontie is een een aangeboren afwijking waarbij tanden of kiezen niet zijn aangelegd en dus ontbreken. De mogelijke oplossing is afhankelijk van de plaats waarop u een tand of kies mist en hoeveel tanden of kiezen er ontbreken.

Na een uitvoering onderzoek wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld.

De behandeling

Voor de uiteenlopende problemen bij oligodontie kunnen verschillende behandelingen een oplossing bieden. Met het plaatsen van kronen of bruggen vaak in combinatie met orthodontie kunnen goede resultaten worden behaald.

 

Voorbeeld van behandelresultaat bij oligodontie