Proclin valt onder de vlag van TopMondzorg. TopMondzorg staat voor goede en veilige mondzorg die elke dag door Dental Clinics, TopOrtho, MondzorgPlus, Omnios, Pro-Da, Gerident en MKA groep wordt geleverd. Meer informatie over TopMondzorg vindt u op www.topmondzorg.nl.

Over onze cliëntenraad

De cliëntenraad komt ongeveer 3 keer per jaar bij elkaar en geeft advies over onderwerpen die onze cliënten en patiënten raken. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid van onze praktijken, de wachttijden en de gastvrijheid. De cliëntenraad is zelfstandig en onafhankelijk. De uitkomsten van de vergaderingen worden besproken met de directie van TopMondzorg.

De cliëntenraad bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter. Het is een representatieve weergave van onze cliënten en patiënten. Alle leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar.

Profielschets cliëntenraad

Voor onze cliëntenraad zijn wij op zoek naar leden. Bent u bekend met Proclin of een van de andere labels van TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, MondzorgPlus, Omnios, Pro-Da, Gerident en MKA groep), geïnteresseerd in de mondzorg én gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten te behartigen? Dan is lidmaatschap van de cliëntenraad TopMondzorg wellicht wat voor u! In onderstaand profiel kunt u lezen wat er van u als lid wordt verwacht.

Spreekt de profielschets u aan? Dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar clientenraad@topmondzorg.nl met als onderwerp ‘Kandidaat cliëntenraad’. Vertel ons wie u bent en wat uw motivatie is om u kandidaat te stellen voor de cliëntenraad.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de cliëntenraad ontvangen? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@topmondzorg.nl.