Wat kunt u verwachten?

Op basis van uw vraag of naar aanleiding van de verwijzing van uw tandarts zal tijdens het eerste consult worden gekeken wat voor u de specifieke mogelijkheden zijn. Daarbij zal ook uitgebreid worden afgewogen of er naast implantologie ook andere mogelijkheden om een goede oplossing te verzorgen. Als u besluit te kiezen voor een oplossing met implantaten wordt 1 tot 2 weken voor de operatie een checklist afspraak met u gepland om dan nogmaals de procedure door te nemen.

Tijdens de operatie, welke geheel pijnloos verloopt, zullen de implantaten worden geplaatst. Afhankelijk van de genezingstijd, die wordt beïnvloed door de kwaliteit van het bot wat tijdens de operatie wordt vastgesteld, wordt uiteindelijk de kroon, brug of prothese (suprastructuur) bij u vervaardigd. Na het plaatsen van het uiteindelijke werkstuk zal u worden begeleid in het onderhoud van de implantaten en de suprastructuur binnen een specifiek voor u passende regelmatige nazorg.

Eerste consult

Uw eerste afspraak is wordt uitgevoerd door de tandarts-implantoloog en bedraagt normaal gesproken 30 tot 45 minuten. Tijdens dit bezoek wordt er in beeld gebracht wat het probleem is aan de hand van de hulpvraag van u en de tandarts.

Op basis daarvan wordt, mede aan de hand van een uitgebreide medische anamnese en uw tandheelkundige geschiedenis, uw mond onderzocht en een röntgenologisch onderzoek met kleuren dia´s uitgevoerd. Aansluitend wordt aan de hand van de gegevens uit het onderzoek uitgebreid aan u uitgelegd wat het onderzoek heeft opgeleverd en wat de behandelopties zijn.
Naast de mogelijke implantaat gedragen oplossingen wordt ook gekeken naar de gezondheid van uw tandvlees, bestaande vullingen en/of kronen. Mochten daarbij problemen worden geconstateerd dan zullen daarvoor binnen het behandelplan, de noodzakelijke behandelingen worden opgenomen.
Met name de gezondheid van uw tandvlees is essentieel voor een goed voorspelbare implantologische oplossing. Op basis van het volledige behandelplan zullen wij u zo goed mogelijk informeren over het te verwachten behandelresultaat van de diverse opties. En maken we een begroting van de kosten.

Hoe uitgebreid het plan is, of er overleg nodig is met uw verwijzende tandarts en of er nog informatie nodig is van andere specialisten bepalen of er al een tweede afspraak gemaakt kan worden met de tandarts-implantoloog.

Checklist afspraak

Als binnen het behandelplan het plaatsen van de implantaten aan de orde is, wordt tijdens deze afspraak met u doorgenomen wat de verwachting is over het verloop van de geplande operatie. Verder worden de noodzakelijke recepten verstrekt en, indien nodig, afdrukken van het gebit genomen.

Meestal betreffen deze recepten een antibioticum om tijdens de behandeling extra bescherming te bieden tegen eventuele infectie, alsmede een desinfecterend spoelmiddel voor reiniging na de operatie en pijnstillers. Als u het wenst kan ook een kalmerend middel worden voorgeschreven.

Plaatsen van implantaten

Het plaatsen van de implantaten is een chirurgische ingreep die wordt uitgevoerd door de tandarts-implantoloog.

Onder lokale verdoving wordt het tandvlees los gemaakt en opzij geschoven. Daarna wordt in het onderliggende bot heel nauwkeurig een gat (zgn.”implantaatbed”) geprepareerd waar vervolgens een schroefvormig titanium implantaat wordt ingebracht. Meestal wordt het tandvlees weer terug gelegd en gehecht.

Het implantaat ligt nu onder het tandvlees, zodat het bot ongestoord er tegenaan kan groeien. Er volgt dan een periode van inheling (osseointegratie) die kan variëren tussen de drie en zes maanden.

Controle afspraak

Na 1 tot 2 weken na de ingreep volgt de controleafspraak. Hier wordt de wondgenezing beoordeeld en worden de hechtingen verwijderd.

Plaatsen van kroon, brug of prothese

Na de periode van heling (3-6 maanden) wordt het implantaat weer opgezocht en vrijgelegd en wordt er een suprastructuur op geplaatst. Dit kan een enkele kroon zijn, een (vaste) brug of een (uitneembare) prothese. Het maken van de suprastructuur wordt in drie tot zes zittingen uitgevoerd. 

Het is ook mogelijk dat uw eigen tandarts de suprastructuur vervaardigt. De tijdsduur tussen het plaatsen van de implantaten en deze vervolgbehandelingen kan variëren van minder dan 6 weken tot meer dan 6 maanden. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

  • De hardheid van het kaakbot (in de onderkaak is het bot vaak harder dan in de bovenkaak);
  • De afmeting van de gebruikte implantaten;
  • Het al of niet toepassen van bot-toevoegende technieken.

Soms is het mogelijk een implantaat zo te plaatsen dat het al direct door het tandvlees heen steekt en niet bij de volgende afspraak hoeft te worden vrijgelegd. Een enkele keer zit het implantaat meteen al zo stevig dat er al direct of binnen een paar dagen een voorlopige constructie op kan worden bevestigd.

Nazorg

Als de behandeling is voltooid wordt 6 tot 12 maanden na het plaatsen van de kroon, brug of prothese een “nulmeting” gedaan. Deze meting dient als basis om het implantaat zorgvuldig te volgen in de tijd.

De meting bestaat uit het meten van de pockets (ruimte tussen het tandvlees en het implantaat) gecombineerd met een röntgenfoto. Op deze manier wordt het implantaat jaarlijks gevolgd naast de reguliere controles bij uw tandarts.

Optie 1: Operatie herstel kaakwal

Afhankelijk van de vorm van de kaak en de hoeveelheid beschikbaar bot op de plaats waar de implantaten geplaatst moeten worden, zijn er globaal drie mogelijke uitgangssituaties voor de behandeling:

  1. De geplande locatie heeft voldoende bot en er kan direct worden geïmplanteerd.
  2. Er is niet voldoende bot aanwezig: plaatsen van de implantaten is wel mogelijk in combinatie met het opbouwen van bot op de gewenste plaatsen.
  3. Het botvolume is zo laag dat er eerst een aparte bot-opbouwende ingreep moet worden uitgevoerd en de implantaten kunnen dan pas 6 à 9 maanden later worden geplaatst.

Afhankelijk van uw uitgangssituatie wordt een afspraak gemaakt voor het herstel van de kaakwal (indien nodig) en/of het feitelijke plaatsen van de implantaten

Wanneer er sprake is van situatie 2 of 3 is er te weinig bot en moet er eerst niet bot worden “gemaakt”. Dit noemen we het opbouwen van de kaakwal.

Hiervoor bestaan verschillende technieken die vaak gecombineerd worden toegepast:

  • het aanbrengen van kunstbot in combinatie met geconcentreerd bloedplasma
  • het transplanteren van eigen bot (soms in samenwerking met een kaakchirurg)

het gebruik van een biologische botvervanger met een bedekkende laag