De behandel­route

De behandelroute verschilt natuurlijk per tandheelkundige oplossing. Hieronder vindt u een overzicht van wat u ongeveer kunt verwachten.

Het eerste consult

Naar aanleiding van uw verwijzing wordt een eerste afspraak gemaakt. U maakt dan kennis met uw behandelaar. Er vindt nader onderzoek plaats waarvoor vaak ook röntgenfoto’s gemaakt worden. Op basis van het eerste consult wordt een diagnose gesteld en een behandelvoorstel gedaan.
U kunt natuurlijk alle vragen stellen die u heeft en u bepaalt uiteindelijk of u de behandeling wilt.
Een tip is om het gesprek goed voor te bereiden door uw vragen even op te schrijven.

Bij de veel gestelde vragen vindt u meer informatie over de kosten van een eerste consult.

 

De behandeling

Vaak komt u na het eerste consult een of meerdere keren terug voor een vervolgonderzoek of behandeling.
Dit is volledig afhankelijk van uw gebitsprobleem en het voorgestelde behandelplan. Wanneer specialistische kennis nodig is, kan het zijn dat uw behandeling wordt uitgevoerd door verschillende behandelaren..
De behandelaren hebben altijd onderling overleg over de voortgang van de complete behandeling.

 

Controle

Na sommige behandelingen wordt een afspraak gemaakt voor controle. Tijdens de controle wordt het resultaat met u besproken. U kunt aangeven of u tevreden bent of nog andere wensen heeft. De behandelaar geeft ook uitleg over het resultaat.

 

Nazorg

Indien nodig ontvangt u na een behandeling uitleg over de nazorgprocedure, mogelijke complicaties en waar u terecht kunt met vragen. Uw tandarts ontvangt van ons ook het behandelverslag en eventuele bijbehorende documentatie, zodat hij ook volledig op de hoogte is.
Wij horen graag hoe u uw behandeling bij Proclin heeft ervaren. Met deze informatie kunnen we onze zorg continu blijven verbeteren.