Parodontologie
Bij parodontologie worden diagnoses en behandelingen uitgevoerd op gebied van uw tandvlees, kaakbot en andere steunweefsels rondom tanden en kiezen. Zoals behandeling van tandvleesont­stekingen (gingivitis en parodontitis) en flapoperaties.
Endodontologie
De endodontologie houdt zich bezig met preventie, diagnostiek en therapie op gebied van het binnenste van uw tand of kies. Zoals wortelkanaal­behandelingen.
Restauratieve tandheelkunde
Hierbij gaat het om het herstellen van een kauwfunctie of esthetische behandeling. Hieronder vallen ook gebitsprotheses, kronen, bruggen en facings, al dan niet in combinatie met implantaten.
Implantologie
Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. Het vormt vaak de ondersteuning voor een kunstgebit, brug of kroon. Zo kunnen tanden en/of kiezen worden vervangen.
Autotranspl­antatie
Een specialistische behandeling waarbij een eigen tand of kies wordt verplaatst in de mond. Dit kan nodig zijn wanneer er een tand of kies niet is aangelegd of na een ongeluk is verloren.
Traumaonder­steuning, tand EHBO
Hoe moet u handelen na een ongeluk waarbij uw gebit is beschadigd? EHBO bij tandletsel kan erger voorkomen. Wanneer er toch blijvend letsel is kan het zijn dat uw tandarts u naar Proclin verwijst voor een specialistische behandeling.