Autotran­splantatie

Autotransplantatie is het verplaatsen van eigen tanden en kiezen, naar plaatsen in het gebit waar tanden en kiezen missen. Deze behandeling wordt in de Scandinavische landen al gebruikt sinds het eind van de jaren 50 van de vorige eeuw!

Het voordeel van autotransplantatie boven implantaten is dat het een biologische vervanging betreft, waarbij er een levende en flexibele verbinding tussen de tand en het kaakbot blijft bestaan. Hierdoor is het mogelijk om getransplanteerde tanden en kiezen na de operatie met een beugel te verplaatsen en hiermee, zo nodig, bot aanmaak te bewerkstelligen. In tegenstelling tot implantaten groeit een getransplanteerde tand of kies mee in harmonie met de rest van het gebit  tijdens de verdere groei en ontwikkeling van de kaak. Er zijn langdurige observaties van autotransplantaties (> 40 jaar) voorhanden, waardoor al veel kennis over deze procedure is vergaard.

Wanneer kan het?

Globaal zijn er drie momenten waarop tanden en kiezen verplaatst kunnen worden. Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van de wortels van de “donor” tand of kies.

De eerste twee momenten om te kunnen transplanteren is bij kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en loopt samen met het wisselen van de melkkiezen en melkhoektanden als we kijken naar het verplaatsen van kleine kiezen. Voor verstandskiezen zijn de kinderen meestal tussen de 16 en 18 jaar. Door de nog ontwikkelende wortels zal de binnenkant van de kies, waar origineel een zenuw en een bloedvat zit, opnieuw aansluiten aan het bloedvat netwerk. De zenuw verbindt zich niet opnieuw. Bij een tand of kies met een al voltooide wortelontwikkeling zal er in de meeste gevallen vooraf een wortelkanaalbehandeling worden gedaan om een zenuw ontsteking na de operatie te voorkomen.

Wie doet de indicatie?

In de meeste gevallen zal de tandarts samen met de orthodontist een voorstel doen. Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de tand of kies zal er soms haast gemaakt moeten worden om de transplantatie op het goed moment te kunnen uitvoeren.

Wat is de transpla­ntatie procedure?

Elke patiënt komt voor een eerste consult. Hierbij wordt op basis röntgenfoto’s gekeken wat het ontwikkelingsstadium van de donor tand of kies is. Daarnaast wordt er uitgebreid uitleg gegeven over wat de transplantatie inhoud.

De transplantatie wordt onder lokale verdoving uitgevoerd. Voor veel kinderen is dat de geen probleem aangezien er met veel tact en aandacht voor het kind gezorgd wordt dat er onder geen omstandigheid pijn zal worden gevoeld tijdens de operatie.  Direct voorafgaand aan de operatie zal 1 of 2 tabletten paracetamol dienen te worden ingenomen. Dit zorgt voor de eerste onderdrukking van eventuele pijn na de behandeling.

Publicatie autotran­splantatie Proclin Rotterdam
Publicatie autotransplantatie Proclin Rotterdam Geachte collega, Met gepaste trots doen wij u hierbij deel één v...
Publicatie 2 over autotran­splantatie
Tweede publicatie over transplantaten Een aantal behandelaren van Proclin heeft, in samenwerking met Prof. Jens ...
Sam’s New Tooth
Deze video toont hoe Sam werd geholpen met een autotransplantaat, na trauma bij het honkballen.