Omdat wij het belangrijk vinden dat onze patiënten een goed gevoel hebben over de mondzorg die wij verlenen, hechten wij veel waarde aan hun feedback. Deze ontvangen wij onder andere via online reviews en de periodieke patiëntenenquête. Maar hiermee zijn we er nog niet. Om onze zorg- en dienstverlening continu te verbeteren, werken wij momenteel aan de oprichting van de cliëntenraad TopMondzorg die de wensen en behoeften van al onze patiënten en cliënten bewaakt. Meer informatie over de cliëntenraad vindt u op deze pagina.

Bent u bekend met Proclin of één van de andere labels van TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, Omnios, Pro-Da, Gerident en MondzorgPlus), geïnteresseerd in de mondzorg en gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van patiënten en cliënten te behartigen? Dan is lidmaatschap van de cliëntenraad TopMondzorg wellicht wat voor u. In onderstaand profiel kunt u lezen wat er van u als lid wordt verwacht.

Als lid bent u:

 • Geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de mondzorg in het bijzonder;
 • Bestuurlijk onderlegd: u beschikt over aantoonbaar bestuurlijk inzicht;
 • Bekend met TopMondzorg (Dental Clinics, TopOrtho, Proclin, Omnios. Pro-Da, Gerident en MondzorgPlus) als patiënt/cliënt of als familie van een patiënt/cliënt;
 • Bereid vier tot zes uur per maand te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • Bereid scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Daarnaast verwachten wij dat u:

 • Kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • In staat bent beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen, met name vanuit het perspectief van patiënten en cliënten;
 • Zich in kunt leven in de belangen van patiënten en cliënten, maar u kunt ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen;
 • Een kritische, positieve en vooral open houding heeft;
 • Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling heeft;
 • In staat bent tactvol doch standvastig op te treden;
 • Doorzettingsvermogen heeft;
 • Over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt;
 • In teamverband kunt functioneren.

Herkent u zich in bovenstaande profielschets en wilt u graag als lid plaatsnemen in onze cliëntenraad? Mail dan uw motivatie naar clientenraad@topmondzorg.nl. Om zitting te kunnen nemen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig.

Over TopMondzorg

TopMondzorg staat achter de teams van Dental Clinics, TopOrtho,  Proclin, MondzorgPlus, Omnios, Pro-Da, Gerident en MKA groep. Circa 700.000 cliënten en patiënten vertrouwen op onze deskundige mondzorgprofessionals en hun teams. Vanuit ons servicecenter bieden we ondersteuning, zodat er maximale aandacht en kwalitatieve zorg kan worden gegeven aan de patiënt. Meer informatie over TopMondzorg vindt u op www.topmondzorg.nl.